2025 m. Jubiliejaus logotipas

jubiliejus2025-logo.jpg (312 KB)Logotipe pavaizduotos keturios stilizuotos figūros, žyminčios visą žmoniją iš keturių pasaulio kraštų. Jos viena kitą apkabina, kad parodytų solidarumą ir brolybę, vienijančius tautas. Pirmoji figūra įsikibusi į kryžių. Tai ženklas ne tik tikėjimo, kurį apkabina, bet ir vilties, kurios niekada negalima atsisakyti, nes jos mums reikia nuolat, o ypač kai patiriame sunkumus. Svarbu pamatyti apačioje pavaizduotas bangas, nurodančias į gyvenimo piligrimystę ne visada ramiais vandenimis. Dažnai asmeninės permainos ar pasaulio įvykiai mus ragina viltis intensyviau. Štai kodėl būtina pabrėžti apatinę kryžiaus dalį, virstančią inkaru, nors aplink visa banguoja. Kaip žinome, inkaras – tai vilties metafora. Iš tikrųjų vilties inkaras – taip jūrininkai vadina atsarginį inkarą, kuris nuleidžiamas avarinio išsilaipinimo atveju. Nepraleiskime pro akis, kad piešinyje vaizduojama ne individuali, bet bendruomeninė piligrimystė, kuriai būdingas didėjantis dinamiškumas vis labiau krypstant į Kryžių. Kryžius nėra statiškas, jis irgi dinamiškas: linksta žmonijos link, tarsi norėdamas ją pasitikti ir pasiūlyti savo tikrumą būtyje ir saugumą viltyje. Galiausiai aiškiai matomas 2025 m. Jubiliejaus žalios spalvos šūkis Peregrinantes in Spem (liet. Vilties piligrimai).Logotipui taikomos autorių teisės, tad jį naudoti galima tik pastoraciniais tikslais, nesiekiant pelno. Ženklas gali būti naudojamas:

  1. Medžiagoje, susijusioje su Jubiliejumi, pvz. lankstinukuose, atvirukuose, brošiūrose, plakatuose, profiliuose, reklamjuostėse, interneto svetainėse ir kitose žiniasklaidos priemonėse;
  2. Ant pastoracinės medžiagos, skirtos dvasiniam pasirengimui Jubiliejui;
  3. Ant reklaminės medžiagos, susijusios su Jubiliejumi, ypač ant plakatų, transparantų, marškinėlių, kepuraičių, puodelių ir kitų laikmenų, išskyrus naudojimą komerciniais tikslais.

Trečiosioms šalims naudoti ženklą teisė nesuteikiama.Didelės raiškos lietuvišką logotipą galima atsisiųsti:

jubiliejus2025-logo.png (20 KB)

SVG | JPG | PNG

jubiliejus2025-logo_2.png (20 KB)

SVG | JPG | PNG


jubiliejus2025-logo_baltas.svg (22 KB)

Baltas su permatomu fonu SVG

jubiliejus2025-logo_h.png (20 KB)

SVG | JPG | PNG


jubiliejus2025-logo_2.png (20 KB)

SVG | JPG | PNG

jubiliejus2025-logo.png (20 KB)

SVG | JPG | PNG


jubiliejus2025-logo.png (20 KB)

SVG | JPG | PNG

jubiliejus2025-logo_2.png (20 KB)

SVG | JPG | PNG