Jubiliejaus savanoriai

Jei esate pilnametis ir norite aktyviai išgyventi artėjančius Šventuosius metus padėdami daugybei piligrimų, kurie atvyks į Romą ir žengs pro Šventąsias duris, tai yra jūsų šansas!

Galite savanoriauti vieną ar kelias savaites arba siūlyti savo pagalbą konkretiems Jubiliejaus renginiams. Padėdami tiems, kuriems reikia pagalbos, ir informuodami piligrimus pakeliui prie keturių popiežiškųjų bazilikų Šventųjų durų, įgysite unikalią patirtį.

Kaip tapti savanoriu:

Norėdami pasiūlyti savo pagalbą, užpildykite atitinkamą formą čia. Įvedę reikiamus duomenis, galėsite patekti į jums rezervuotą erdvę naudodami savo el. pašto adresą ir pasirinktą slaptažodį.

Rezervuotoje erdvėje turėsite įkelti:

– dokumentinę nuotrauką, kurioje aiškiai matytųsi jūsų veidas;

– galiojančio asmens tapatybės dokumento skenuotą kopiją;

– parapijos kunigo ar kitų bažnytinių struktūrų, kurioms priklausote, atsakingo asmens rekomendacinio laiško skenuotą kopiją, pagal nuorodą.

Tik įkėlę visus reikiamus dokumentus rezervuotoje erdvėje, galėsite nurodyti savaites ar jubiliejinius renginius, kada ir kur galėsite patarnauti.

Galite nurodyti ir kelias savaites, bet visada nuo šeštadienio iki šeštadienio imtinai. Pageidaudami savanoriauti konkrečių jubiliejinių renginių metu, turėkite galvoje, kad patarnausite visas to renginio dienas, kurių trukmė gali skirtis atsižvelgiant į jubiliejaus renginį. Iš anksto susipažinkite su jubiliejinių renginių kalendoriumi. Tačiau savo įsipareigojimus galite atšaukti bet kada, bet ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki renginio pradžios.

Rezervuotoje erdvėje galite sekti savo paraiškos eigą ir patikrinti, ar ji priimta. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų pasisiūlymo priėmimas yra išimtinė 2025 m Jubiliejaus organizacinio sekretoriato prerogatyva.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis el. paštu volunteers@iubilaeum2025.va

Klausimai ir atsakymai

  1. Kas gali tapti 2025 m. Jubiliejaus savanoriu?

Kiekvienas vyresnis nei 18 metų tikintysis, norintis pasisiūlyti savanoriauti kurią nors vieną savaitę nuo šeštadienio iki šeštadienio arba konkrečių renginių metu. Teikiant paraišką būtina pateikti savo parapijos ar kito kunigo laišką, patvirtinantį jūsų katalikišką tikėjimą ir aktyvų dalyvavimą parapijos gyvenime. Seminaristams ir novicijams, norintiems dalį savo laiko paaukoti šiai tarnystei, reikia raštiško rektoriaus ar ugdytojo sutikimo. Italų kalbos mokėjimas pageidautinas, bet neprivalomas.

  1. Kaip tapti 2025 m. Jubiliejaus savanoriu?

Užsiregistravę oficialioje Jubiliejaus svetainėje www.iubilaeum2025.va arba Jubialeum25 APP, galite pateikti paraišką ir pranešti kurią savaitę galite įsipareigoti savanoriauti. Savanoris taip pat gali nurodyti kelias laisvas savaites vienu metu. Tuo atveju organizacinis sekretoriatas susisieks su savanoriu ir, jei reikės, patvirtins kvietimą.

Tuomet savanoris asmeniškai turės pasirūpinti viza ir kelionės į Romą ir atgal išlaidomis. Evangelizacijos dikasterija garantuos jam maitinimą ir apgyvendinimą tarnystės laikotarpiu. Evangelizavimo dikasterija negalės parūpinti vizų.

  1. Ką reikės daryti 2025 m. Jubiliejaus savanoriui?

Savanoris, pasirinkęs tarnauti 2025 m. Jubiliejuje, įsipareigoja pasirūpinti renginio sėkme, tačiau dar labiau – paliudyti tai, ką išreiškia Šventieji metai.

Todėl savanoris rūpinsis piligrimų priėmimu įvairiose susitikimo vietose, teiks jiems informaciją apie paslaugas; lydės juos specialiai numatytais maršrutais, kad jie galėtų patekti į popiežiškąsias bazilikas, praeiti pro Šventąsias duris bei susitelkti maldai be blaškymosi, laiku ir tvarkingai; jis taip pat pagelbės taip, kaip gali prireikti įvairiomis aplinkybėmis.

Savanorystė yra laisvas, neapmokamas įsipareigojimas atlikti Jubiliejaus organizacinio sekretoriato pavestas užduotis pagal Jubiliejaus programos logistinius ir operatyvinius reikalavimais.