Iter Europaeum

Europos Sąjungos bažnyčių maršrutas, išvertus iš lotynų kalbos Iter Europaeum, apima stabtelėjimus 28 bažnyčiose ir bazilikose. Visos jos istoriškai susijusios su Europos šalimis dėl kultūros, meno ar tradicijos ir yra skirtos priimti piligrimus iš konkrečios Europos bendrijos valstybės. Lietuvai skirtoji yra Chiesa di Gesu – Jėzaus bažnyčia.

Chiesa di Gesu – Jėzaus bažnyčia

Bažnyčios statybos darbai prasidėjo 1551 m. Ignaco Lojolos, Jėzaus Draugijos įkūrėjo, labai aktyviai veikusio protestantiškosios reformos metu, sumanymu.

Ši bažnyčia glaudžiai susijusi su lietuvių bendruomene ypač dėl jos viduje esančio Jurgio Radvilos (Jerzy Radziwiłło,1556–1600), pirmojo Lietuvos kardinolo, konsekruoto vos 27 metų, kapas.

Architektūrinis statinys taip pat žymėjo lūžį meno istorijoje. Iš tiesų jis pastatytas Tridento Susirinkimo nutarimų dvasia, kontrreformacijos laikotarpiu. Projekte buvo numatyta viena nava, kad tikinčiųjų dėmesys būtų sutelktas į altorių ir oratorių. Šis modelis vėliau taikytas įvairiems religiniams pastatams, kuriuos Jėzaus Draugija statė visame pasaulyje.