Vatikano II Susirinkimo konstitucijų studijų programa

Rengiantis 2025 metų Jubiliejui, popiežius Pranciškus 2023-uosius metus kvietė pašvęsti keturių Vatkano II Susirinkimo konstitucijų studijoms.

Lietuvoje Jubiliejus tebūna gera proga pradėti jas studijuoti asmeniškai ar grupelėse:

Konstitucija apie šventąją liturgiją SACROSANCTUM CONCILIUM (1963-12-04)

Dogminė konstitucija apie Bažnyčią LUMEN GENTIUM (1964-11-21)

Dogminė konstitucija apie Dievo Apreiškimą DEI VERBUM (1965-11-18)

Pastoracinė konstitucija apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje GAUDIUM ET SPES (1965-12-07)