Koordinatoriai

LVK NACIONALINIS ATSTOVAS 2025 m. Jubiliejaus organizavimui koordinuoti (LVK, 2022-09-16) – kun. Artūras KAZLAUSKAS
mob. +370 615 10698; el.p. jubiliejus2025@katalikai.lt

DIECEZINIAI JUBILIEJAUS KOORDINATORIAI (LVK, 2024-01-17) :

kun. Mozė MITKEVIČIUS | VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA
mob. +370 602 25405; el.p. mozemi@gmail.com

kun. Rolandas BIČKAUSKAS | KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA
mob. +370 685 63473; el.p.  rolasenator@gmail.com

kun. Gediminas JANKŪNAS | PANEVĖŽIO VYSKUPIJA
mob. +370 620 20989; el.p. gedjankunas@gmail.com

kun. Artūras KAZLAUSKAS | KAUNO ARIVYSKUPIJA
mob. +370 615 10698; el.p. jubiliejus2025@katalikai.lt

kan. Vilius VIKTORAVIČIUS | TELŠIŲ VYSKUPIJA
mob. +370 687 82988; el.p. kurija@telsiuvyskupija.lt

kun. Tadas RUDYS | ŠIAULIŲ VYSKUPIJA
mob. +370 422 51083; el.p. info@radviliskioparapija.lt

kun. Linas BALTRUŠAITIS | VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA
mob. +370 676 14421; el.p. vkkurija@gmail.com

kun. Mindaugas SABONIS | KARIUOMENĖS ORDINARIATAS
mob. +370 641 44277;  mindaugas.sabonis@mil.lt