Jubiliejaus bažnyčios

Tai 11 bažnyčių, pažymėtų kaip piligrimų susitikimo vietos. Šiose bažnyčiose įvairiomis kalbomis vyks katechezės, kurių metu bus galima iš naujo atrasti Šventųjų metų prasmę, bus galima patirti Susitaikinimo sakramentą ir maldoje sustiprinti tikėjimo patirtį.